گروه مدیریت و مهندسی دکاموند,راهکارهای مدیریت موفق گروه مدیریت و مهندسی دکاموند,راهکارهای مدیریت موفق گروه مدیریت و مهندسی دکاموند,راهکارهای مدیریت موفق

راهکار های مدیریت موفق ( قسمت اول )

توسط شنبه, 26 بهمن 1398 09:49
(0 رای)
کلیک: 1042 بار -

راهکار های مدیریت موفق ( قسمت اول )

بازخورد در مدیریت

بازخورد در مدیریت یکی از مهارت های کلیدی است ، که مدیرانی که می خواهند به عنوان یک کوچ ، رهبری سازمان را به سمت توسعه پیش ببرند.

بازخورد مثبت می تواند روحیه طرف مقابل را تقویت کند و بازخورد منفی می تواند طرف مقابل را با حسی منفی و حتی مخرب مواجه کن.

مهارت بازخورد دادن می تواند برای مدیران و سرنوشت سازمان واقعا کلیدی و مهم باشد . در پژوهشهای بین المللی اکثر افراد در سازمانها معتقدند که در سازمان آنها بازخورد کافی در سازمانشان وجود ندارد .
1 .بازخورد بیش از حد وجود دارد (مدیریت ذره بینی یا مدیریت خرد حاکم است).
2. بیشتر بازخوردها منفی است و بازخورد مثبت به اندازه کافی وجود ندارد .
3. بازخورد گمراه کننده است .
4. بازخورد مبهم است .
5. بازخورد با عجله است.
6. بازخورد با تاخیر است .

نتیجه ی این موضوع باعث تغییری جدی در عملکرد و خروجی سازمان می شود . شاید به شکل خلاصه بتوانیم بگوییم که باز خوردهای نامناسب در سازمان باعث میشود :

افراد دلواپس و نامطمئن شوند.
کیفیت کار پایین بیاید.
اشتباهات دوباره تکرار شود.
زمان بازخورد طولانی تر و پر تنش شود.
بهره وری افت کند.
مدیران اعتبار خود را نزد افراد از دست بدهند.
افراد فرصتهای ارزشمند یادگیری را از دست دهند.
ارزیابی عملکرد مفهوم خود را ازدست بدهد.

گروه مهندسی و مدیریت دکاموند به مدیران پیشنهادمی دهد که هنگام  بازخورد همکاران اصول زیر را رعایت کنید :

از آنها برای مشارکت در این فرآیند تشکر کنید.

زمانی  را برای قدردانی از زمانی که به این کار اختصاص داده اند، در نظر بگیرید. تشکر خود را برای ورود به گفتگویی سازنده صمیمانه و صادقانه ابراز کنید.

ابتدا نقاط قوت خود را مرور کنید.

 به صورت شخصی خود را به تلاش مستمر در زمینه نقاط قوت متعهد کنید و از ارزیابی مثبت آنها قدردانی کنید.نکات قوت و مثبت را پیوسته بببیند و به زبان بیاورید .

به صورت صریح در مورد توسعه زمینه های مورد علاقه صحبت کنید.

صادقانه نسبت به هر خطایی که در گذشته داشته اید عذرخواهی کنید و برای بهبود آن واقعا تلاش کنید .

نظرات همکاران  را برای بهبود آینده بخواهید.

 از نظرات خاص آنها که منجر به بهبود می شود بپرسید و  نسبت به اهداف در نظر گرفته شده برای پیشرفت خود مطمئن شوید.نسبت به پشنهادهای آنها واقعا توجه داشته باشید و در برنامه ریزی ها از آنها استفاده کنید.

تعهدهای واقعی بدهیدو قبل از هرچیز باور داشته باشید که نظر دیگران مهم است !

فقط قول و تعهدی را بیان کنید که قادر به انجامش هستید .از تعهد بیش از حد اجتناب کنید. تعهد به این داشته باشید که همه ایده ها را گوش داده اید. هر پیشنهادی که باعث ایجاد باور قوی به تلاش برای بهبود منجر می شود را در نظر بگیرید.

حمایت و همراهی های مستمر آنها را بخواهید.

به همکارانتان ، اطلاع دهید که می خواهید برنامه را پیگیری کرده و پیشنهاد ها و نظرات را در تمام فرآیند دنبال کنید. به صورت سازنده و مثبت ارتباط ایجاد کنید، تغییر مانند برنامه نیست، بلکه فرآیند است.در این فرآیند باید تمام اعضای سازمان باهم همراه شوند تا این فرآیند به نتیجه دلخواه برسد .

مهارت بازخورد گرفتن و بازخورد دادن یکی از مهارتهای کلیدی برای یک رهبر است .

شما به خودتان در این مهارت مهم و کلیدی چه نمره ای می دهید ؟

 

اشتراک گذاری مطلب

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بروزرسانی درشنبه, 26 بهمن 1398 10:05

دیدگاه خود را ارسال نمایید